Seminár na Orave

SPOKOJNÝ ŽIVOT PATRÍ TÝM, KTORÍ SÚ OCHOTNÍ SA UČIŤ A ROZVÍJAŤ!
Seminár 2020
Vedomá komunikácia
Časť prvá
CHCETE SA NAUČIŤ VEDOME KOMUNIKOVAŤ?
Komunikujeme vedome či nevedome v každom momente nášho života. Veľa krát nám neznalosť správnej komunikácie spôsobuje problémy vo vzťahoch, v práci, a situáciách bežného života.
Pozrime sa spolu do pozadia komunikácie! Tak pochopíme veľa medziľudských nezhôd v našom živote, pochopíme našich komunikačných partnerov a následne si môžeme osvojiť nové prístupy v komunikácii, ktoré budú viesť k vyrovnaným vzťahom a spokojnejšiemu životu.
Dátum: 22.06. 2019
Čas: 09:00 – 18:00 (hodinová obedná prestávka)
Miesto konania: M.R. Štefánika 11, Tvrdošín, 027 44 (oproti kinu Javor)
Cena: 35 €
Lektorka: Lucia Mezei
Certifikovaná trénerka vo vzdelávaní dospelých
Akademická psychosociálna poradkyňa
Coach pre interkultúrnu kooperáciu a integráciu
Seminár vedomej komunikácia sa skladá z 3 častí. Zúčastniť sa môžete ľubovoľne všetkých troch častí, alebo len niektorej z nich. Termíny pre 2. a 3. časť budú oznámené na prvom seminári. Pri účasti na všetkých troch častiach semináru cena 100€. Pri prihlásení je potrebné uviesť „chcem sa zúčastniť všetkých troch častí semináru: Vedomá komunikácia“.
Prihlášky na: mezei@orava.sk
Telefón: 0902 033 057
V prihláške uveďte prosím Vaše kontaktné údaje: meno, adresu, telefónne číslo, prípadne poznámku, že sa chcete zúčastniť všetkých troch častí.
Komunikační experti, ktorých dielo nás bude sprevádzať seminárom: Marshall B. Rosenberg, Paul Watzlawick, Friedemann Schulz von Thun.
Teším sa na Vás!
Lucia Mezei