Niečo o inom stravovaní.

Očista tela a orgánov.

Definícia zdravia podľa svetovej zdravotníckej organizácie: „zdravie je stav úplnej telesnej, duševnej a sociálnej pohody (blaha) a nie len absencia choroby alebo nedostatkov.“

Obsah článku sú skúsenosti aj od iných autorov .

Treba vedieť, ktoré z nich používať. Pri využívaní vnútorných rezerv a spotrebe rôznych zásob v podobe tkanív a častí orgánov počas hladovky existuje prísna hierarchia hodnôt, ktorá je definovaná samotným organizmom. Predovšetkým sa spotrebúva nahromadený tuk – na 97 %, na 60 % slezina, na viac ako 50 % pečeň, na 30 % svalová hmota, iba na 25 % krv a obličky, nervový systém a srdce strácajú iba 4 % svojej hmotnosti. Napríklad už po troch dňoch sa stráca pocit hladu, pretože organizmus prechádza na vnútornú výživu. Bez poškodenia zdravia organizmus môže použiť do 40 % objemu vlastného tela, pričom nedochádza k patologickým zmenám v organizme. Vskutku, ak by sa podarilo definovať stav človeka, jeho zdravie na dnešný deň a spoznať jeho ideálne zdravie, presne stanoviť, čo má konzumovať, aby za určité obdobie získal ideálne zdravie, bolo by sa možné zaobísť bez liečebného hladovania. Kde však vziať toľko experimentálnych ukazovateľov, ako zabezpečiť ideálne podmienky nielen stravovania, ale aj dýchania, pohybovej aktivity, prevádzkových podmienok, vodno-pitného režimu, a tiež stanoviť ideálne psychologické podmienky pre nášho pacienta, a nakoniec, kde vziať toľko času? Je zrejmé, že na toto sa môžu podujať iba jednotlivci.

Pri hladovaní o vode je generálom liečebného procesu žľaza s vnútorným vylučovaním hypotalamus a jej príkazy. Tento lekár s vysokou kompetenciou a zodpovednosťou dohliada na hierarchiu hodnôt v organizme, aktivuje a blokuje počas hladovania potrebné systémy a podsystémy od hypofýzy po bunky, v dôsledku čoho napreduje proces liečenia rýchlo,

 

bezchybne a ekonomicky. Pritom sa spotrebúva len 200-300 g vlastného tela za deň, čo umožňuje predĺžiť liečenie do úspešného konca – veď zásoby „paliva“ bývajú na mesiac, dva, niekedy ešte väčšie.

Trojdňová hladovka je už výkonná liečebná procedúra tvoriaca prvé charakteristické štádium liečebnej hladovky nazývané „stravovacie vybudenie“. V tejto etape je bežný rad príznakov, ktoré je dobré poznať a stavať sa k nim pokojne: dráždiť môžu rôzne signály zviazané s jedlom, niekedy sa zhorší spánok, rastie podráždenosť, u niektorých klesá nálada, vďaka očisteniu žalúdočno-črevného traktu klesá váha prvý deň o 1-1,5 kg, druhý deň o 0,7-1,2 kg, tretí o 0,7-1,0 kg, smäd je spravidla veľký, pulz trošku stúpne, krvný tlak sa mení obyčajne málo alebo sa normalizuje ako pri zvýšenom tak i pri zníženom pôvodnom tlaku, u niektorých rastie každým dňom fyzická slabosť odstraňujúca sa vodnými procedúrami, masážou, pohybom, parným kúpeľom, statickými a dynamickými cvičeniami alebo tiež hoci miernym behom.

Na konci prvého, prípadne na druhý deň bude glykogén z pečene úplne spotrebovaný a s nástupom acidozy sa objaví tiež zápach acetónu z úst, jazyk sa pokrýva nánosom, ktorý možno odstraňovať obrátenou lyžičkou a ústa vyplachovať roztokom sódy a soli vo vode, macerátmi z bylín.

Toto sú normálne sprievodné javy, pretože počas hladovky ide očista organizmu aktívne aj ústami. Pri trojdňovej hladovke (ak nie je prvá) sa ku koncu tretieho dňa sliny menia z horkých na sladké, celkový stav sa prudko zlepšuje, nastupuje tzv. acidobázická kríza, teda začiatok tretieho štádia hladovky spomínaného vyššie. Napríklad moja mnohoročná skúsenosť ukazuje, že iba starostlivo pripravená trojdňová hladovka vykonaná v dobrých podmienkach umožňuje na tretí deň alebo aj skôr prejsť moment acidobázickej krízy, teda úplne prejsť na vnútornú výživu, keď trávenie tukov ide úplne na úkor cukrov vyrábaných vo vnútri organizmu. U mnohých sa acidobázická kríza môže objaviť na šiesty alebo až na desiaty deň hladovky. Veď ani jedna hladovka sa nepodobá druhej. Závisí od ročného obdobia, od počtu už vykonaných hladoviek, od podmienok ich priebehu, od času i kvality prípravy a mnohých ďalších podmienok. Veľký význam má naladenie sa na úspešné vykonanie hladovky, hĺbka predstavivosti o jej procese a očakávaných výsledkoch.

Oveľa jednoduchšie je absolvovanie hladovky a jej ukončenie v kolektíve podobne zmýšľajúcich ľudí než medzi ľuďmi, ktorí na človeka pozerajú ako na bielu vranu.

I súcitný príbuzní a priatelia zrazu začínajú „záchranné akcie“. V takýchto prípadoch je lepšie nezverejňovať svoju hladovku, absolvovať ju v kratších intervaloch, upraviť prvé dva-tri dni po ukončení hladovky tak, aby sa dali absolvovať bez prekážok a rád súcitiacich, ale  nerozumejúcich problematike. Existuje niekoľko objektívnych ukazovateľov, ktoré upozorňujú na nevyhnutnosť ukončenia liečebnej hladovky: vyčistí sa jazyk – zostane ružový, objaví sa chuť do jedla, kráti sa spánok, objavuj ú sa sny, rastie podráždenosť, slabosť, môže sa začať zvyšovať tlak a zrýchľovať pulz. Ako som spomínal, vo všetkých prípadoch by nemala strata hmotnosti tela klesnúť pod 25 %. V takom prípade sa odporúča prerušiť hladovku ešte pred objavením sa prirodzených príznakov.

Napríklad tiež sa dá v priebehu troch -štyroch dní bezbolestne zbaviť fajčenia i pitia alkoholu , úplne závislosti na ľahkých narkotikách,  viditeľne závislosti na silných narkotických prostriedkoch.

Úlohu hlavného lekára má tvoj osobný lekár – hypotalamus -ktorý pozná ako nikto iný čo je zlé, čo užitočné, konkrétne pre tvoj organizmus.

Ako ľahko sa nachádzajú príčiny a dôvody, aby sa hladovka odložila alebo vôbec neskúšala. Môžem iba potvrdiť, že táto cesta je strastná, zvlášť pokiaľ nezískaš vlastnú skúsenosť. Hladovka vo dvojici, v trojici prebieha omnoho ľahšie vďaka pocitu spolupatričnosti.

Čestné slovo, nepoznám nič lepšie a efektívnejšie, a najmä bezpečnejšie, ako túto metódu.

Robím sám túto očistu už viac než 25 rokov.

Pre začiatočníkov poskytujeme možnosť ubytovať sa a detoxikovať sa u nás v Tvrdošíne .